IQ-test en de score

Tegenwoordig wordt het testen van IQ steeds belangrijker. Steeds meer bedrijven maken gebruik van IQ-tests tijdens de sollicitatieprocedure. Een IQ test bestaat uit verschillende onderdelen waarmee de cognitieve vaardigheden van de testpersoon onder de loep worden gelegd. Een goede intelligentietest test op de onderdelen numeriek, logisch (Logical-Mathematical), ruimtelijk inzicht-technisch inzicht en geheugen. Om een compleet beeld van iemands intelligentie te krijgen is het zeker ook niet onbelangrijk om te kijken naar de algemene intelligentie, de verbale intelligentie, de sociale intelligentie en de emotionele intelligentie.

Een score uit de IQ-test van 100 is een gemiddelde score, 1 op de 2 mensen heeft een IQ van 100. Bij een IQ van 130 of meer is er sprake van een hoogbegaafd persoon. 1 op de 44 mensen heeft een IQ van 130 of hoger. Een IQ van 150 is behoorlijk zeldzaam: 1 op de 2331 heeft een IQ van dit niveau. Bij een IQ van 70 tot 80 is er sprake van zwakbegaafdheid en een IQ van 60 komt bij 1 op de 261 mensen voor.

Op basis van de uitkomst van een IQ-test wordt al snel een oordeel geveld. Niet helemaal eerlijk, omdat een IQ-test een moment opname is. Er zijn behoorlijk veel factoren die de uitkomst van een test kunnen beïnvloeden. Hoe is het op het moment van testen met de gezondheid van de testpersoon gesteld, wordt de test afgenomen in een rustige omgeving, en is de deelnemer wel voldoende uitgerust. Dit soort storingsfactoren kunnen er voor zorgen dat de uitkomst van de test met maar liefst 10 tot 20 % daalt.